Как да направим родител столица ?

Как да направим родител столица ?

В продължение на няколко години, Русия е въвела държавна програма на материална подкрепа за семейства с деца.Семействата, в които е имало втори (трети или последващо) детето има право да получи по майчинство капитал еднократно (MSCs).За да научите как да се направи капитал на майката, къд...

Как да осребри майчинство капитал ?

Как да осребри майчинство капитал ?

Съответно законодателство, майчинство капитал може да се използва, за да плащат за образованието на децата, подобряване на условията на живот и натрупването на пенсията родител при достигане на пенсионна възраст.Появата на детето поради огромните парични разходи.Необходимият минимален наб...

Как мога да използвам столицата майчинство ?

Как мога да използвам столицата майчинство ?

От 2007 г., една програма, наречена се осъществява в Русия "майчинство капитал".Демографската ситуация в страната не е стабилно, на броя на икономически активното население попада с всяка изминала година.За да се стабилизира тази ситуация, законопроектът беше въведен с цел повишаване на п...