Hvordan beregne gjennomsnittlig lønn ?

Hvordan beregne gjennomsnittlig lønn ?

mange av deres gjennomsnittlige lønn.For informasjon om hvordan man skal beregne gjennomsnittlig lønn, forteller vår artikkel.Til å begynne med, det bør minnes om at de nye endringene, som er inkludert i arbeidsloven i Russland, sier at oppgjørsperioden for alle tilfeller å bestemme den gjennomsnittlige lønn, det samme, selv ved beregning av utbetaling av erstatning for ferie som du ikke bruker og betalingav ferien.

Denne oppgjørsperiode - tolv kalendermåneder før betalingsperioden.Hver kalendermåned er lik lengden på fra 1 til 31 antallet av måneden inclusive.Videre, for å vite hvordan man skal beregne gjennomsnittlig lønn, må man huske på at den kollektive avtalen gir for andre perioder av denne beregningen i tilfelle hvor disse periodene er ikke begrenset til den ansatte.

Lønn

Ansatte som fullt ut oppfylt sin regnskapsperiode og overholdt de fastsatte krav og arbeidslivsstandarder kan regne ut gjennomsnittet inntjening.Det kan ikke være mindre enn minstelønn, som er satt av lovgivningen i den russiske føderasjonen.For alle tilfeller, finne den gjennomsnittlige daglige lønn, unntatt kompensasjon for permisjon som ikke har blitt brukt av deg og betaling av ferien, kan det bestemmes etter følgende formel: "Den faktiske månedslønn" / "Faktisk, jobbet dager for hele regnskapsperioden."

I tilfelle du ønsker å beregne gjennomsnittlig inntjening per dag, for en annen erstatninger, er det nødvendig å vite om har blitt fullstendig utarbeidet en oppgjørsperiode.Hvis ja, så ønsket søke verdien må være lik "faktiske brutto lønn for oppgjørsperiode" / "12 månedene av regnskapsperioden" / "Den gjennomsnittlige månedlige antall kalenderdager" (dette tallet er lik 29,4 dager).

eventuelt oppgjørsperioden ikke var fullt utarbeidet en ansatt, så definerer divisor av formelen ovenfor bør være annerledes.I dette tilfellet må du til gjennomsnittlig månedlig antall kalenderdager, som er multiplisert med antall hele måneder jobbet og antall arbeidsdager, heltid, som må skje i tiden som ble utarbeidet i ikke fullt raffinert måneder, og multipliseres med en faktor på 1,4.Nå vet du hvordan du skal bestemme den gjennomsnittlige lønnen!