Jak obliczyć średnią płacę ?

Jak obliczyć średnią płacę ?

wielu ich przeciętnego wynagrodzenia.Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu obliczania przeciętnego wynagrodzenia, należy poinformować nasz artykuł.Po pierwsze, należy przypomnieć, że nowe poprawki, które są zawarte w Kodeksie Pracy Federacji Rosyjskiej, mówiąc, że okres rozliczeniowy dla wszystkich przypadków w celu ustalenia przeciętnego wynagrodzenia, to samo, nawet przy obliczaniu wypłaty odszkodowania dla wypoczynku, które nie używają i płatnościz wakacji.

Ten okres rozliczeniowy - dwanaście miesięcy kalendarzowych przed terminem płatności.Każdego miesiąca jest równa długości czasu od 1 do 31 liczby miesiąca włącznie.Ponadto, w celu poznania sposobu obliczania przeciętnego wynagrodzenia, to należy pamiętać, że układ zbiorowy przewiduje inne okresy tych obliczeń, w przypadku gdy okresy te nie są ograniczone do pracownika.

Payroll

Pracownicy, którzy w pełni spełniać swoją okresu obrachunkowego i były zgodne z ustalonymi wymaganiami i standardami pracy można obliczyć swoje średnie zarobki.To nie może być mniejsza niż minimalna płaca, która jest określana przez prawo Federacji Rosyjskiej.We wszystkich przypadkach, znalezienie średniego dziennego wynagrodzenia, z wyjątkiem rekompensaty za urlop, który nie był używany przez Ciebie i wypłaty wakacje, może być ustalona według następującego wzoru: "Rzeczywiste wynagrodzenie miesięczne" / "W rzeczywistości, dzień pracował dla całego okresu rozliczeniowego."

W przypadku, gdy chcesz, aby obliczyć średnie zarobki dziennie, przez różnych rekompensat, konieczne jest, aby wiedzieć, czy został całkowicie wypracowane okres rozliczeniowy.Jeśli tak, to żądana wartość wyszukiwania musi być równa "rzeczywistego wynagrodzenia brutto za okres rozliczeniowy" / "12 miesięcy okresu rozliczeniowego" / "średnia miesięczna liczba dni kalendarzowych" (liczba ta jest równa 29,4 dni).

razie potrzeby okres rozliczeniowy nie został w pełni opracowany pracownika, a następnie zdefiniować dzielnik powyższym wzorze powinna być inna.W tym przypadku trzeba średnia miesięczna liczba dni kalendarzowych, która pomnożona przez liczbę pełnych miesięcy pracował i liczba dni roboczych, w pełnym wymiarze czasu, który musi wystąpić w czasie, który został opracowany w nie w pełni wyrafinowane miesięcy i pomnożonej przez współczynnik 1,4.Teraz już wiesz, jak ustalić średnią pensję!