Hur man beräknar vinst?

Hur man beräknar vinst?

ekonomiska indikatorer butiksaktiviteter anses få dem att vinst, som en följd av försäljning av varor till konsumenter.Allt arbete butiken bör tas hänsyn till att vid slutet av en period kunde beräkna kassa vinster.I en detaljerad och korrekt redovisning, kan resultatet erhållas för en ti...

Som debiterings fasta tillgångar?

Som debiterings fasta tillgångar?

Varje företag har till sitt förfogande stora maskiner, fastigheter, måste bilen debitera anläggningstillgångar i enlighet med redovisningsregler.Deras värde vid tidpunkten för antagning bör återspeglas i resultatet 01. Innan debet anläggningstillgångar: nödvändigt för att få tillstån...

Hur beräknar jag priset ?

Hur beräknar jag priset ?

prissättning - ganska komplicerad procedur som kräver att ett företag redovisar många nyanser av ekonomer.Som regel, att sätta ett pris, stod för två huvudaspekter: första - de kostnader som ett företag i produktionen av varor eller tillhandahållande av tjänster. andra - konkurrens på...

Hur man beräknar den genomsnittliga lönen ?

Hur man beräknar den genomsnittliga lönen ?

många av deras genomsnittliga lön.För information om hur man beräknar den genomsnittliga lönen, berättar vår artikel.Till att börja med bör det påpekas att de nya ändringarna, som ingår i arbetslagstiftningen i Ryssland, säger att avräkningsperioden för samtliga fall för att bestämma den ...

Hur man beräknar kostnaden ?

Hur man beräknar kostnaden ?

Före varje ägare av verksamheten är en hel del frågor, varav en är hanteringen av produktionskostnaderna.Det är viktigt att kunna dela kostnaden för fast och rörlig för att förstå hur de påverkar resultatet, hur man beräknar kostnaderna och hur de varierar med förändringar i produktionsvo...

Hur man beräknar inkomst?

Hur man beräknar inkomst?

behöver för att ta itu med problemet, hur man beräknar inkomsten härrör inte bara entreprenörer, men också vanliga människor.Dessutom har varje hemmafru, planerar familjens budget, behöver veta hur mycket uppskattade intäkter, och i slutet av månaden eller annan redovisningsperiod, anstif...

Hur man beräknar utdelningen ?

Hur man beräknar utdelningen ?

nybörjare näringsidkare ofta fäster uppmärksamheten på storleken på den beräknade utdelning.Själva bildandet av utdelningsprocessen är ganska enkel - när företaget gör en vinst, då en del av vinsten betalas ut till aktieägarna i detta bolag.När det gäller aktier är svårt att direkt bestäm...

Hur man beräknar intäkterna ?

Hur man beräknar intäkterna ?

Som alltid, i dag kommer vi att tala mer om en mycket intressant ämne.Entreprenörer nybörjare ifråga ofta likheten: hur man beräknar intäkterna korrekt, ingenting att göra ett misstag?Företag kan beräkna sina intäkter från försäljning på grundval av enhetskostnaden och antalet sålda enhet...

Hur man beräknar BNP ?

Hur man beräknar BNP ?

Bruttonationalprodukten - en syntes ekonomisk indikator, som uttrycker det totala värdet av varor och tjänster i landet.Det omfattar endast kostnaden för varor och tjänster som produceras. överväga hur man beräknar BNP.Bruttonationalprodukt heter, eftersom det produceras av invånarna.Des...

Hur man beräknar avskrivningar ?

Hur man beräknar avskrivningar ?

Har du någonsin funderat över hur kostnaderna kan hänföras till de kostnader som gjordes vid köp av OS?Om du får denna fråga alla samma bekymmer, du behöver bara veta om ett sådant begrepp som "avskrivningar OS" och om hur man beräknar avskrivning. Avskrivningar kallas gradvis överföring...