Hur man beräknar den genomsnittliga lönen ?

Hur man beräknar den genomsnittliga lönen ?

många av deras genomsnittliga lön.För information om hur man beräknar den genomsnittliga lönen, berättar vår artikel.Till att börja med bör det påpekas att de nya ändringarna, som ingår i arbetslagstiftningen i Ryssland, säger att avräkningsperioden för samtliga fall för att bestämma den genomsnittliga lönen, samma, även vid beräkning av ersättning för semester som du inte använder och betalningav semester.

Detta avräkningsperioden - tolv kalendermånader innan betalningsperioden.Varje kalendermånad är lika med längden av tid 1 till 31 numret på den månad inkluderande.Dessutom, för att veta hur man beräknar den genomsnittliga lönen, det måste komma ihåg att kollektivavtalet föreskriver andra perioder av denna beräkning i de fall då dessa perioder inte är begränsade till den anställde.

Lön

Anställda som helt uppfyllde sin redovisningsperiod och uppfyllde de ställda kraven och arbetsnormer kan beräkna din genomsnittliga inkomster.Det får inte vara lägre än minimilönen, som bestäms av lagen i den ryska federationen.För alla fall, att hitta den genomsnittliga dagslönen, förutom ersättning för ledighet som inte har använts av dig och betalning av semestern, kan det bestämmas med följande formel: "Själva månadslönen" / "I själva verket arbetade dagar för hela räkenskapsperioden."

Om du vill beräkna den genomsnittliga inkomsten per dag, för en annan ersättning, är det nödvändigt att veta om har varit helt utarbetat en avvecklingsperiod.Om så är fallet, sedan önskad sökvärdet måste vara lika med "faktisk bruttolön för avveckling period" / "12 månader räkenskapsperioden" / "Den genomsnittliga månatliga antalet kalenderdagar" (detta nummer är lika med 29,4 dagar).

Vid behov avräkningsperioden inte var helt utarbetat en anställd, sedan definiera divisor av ovanstående formel ska vara annorlunda.I det här fallet måste du genomsnitt månatliga antalet kalenderdagar, vilket multiplicerat med antalet hela månader arbetade och antalet arbetsdagar, heltid, som måste ske i den tid som utarbetades i inte helt raffinerade månader, och multipliceras med faktorn 1,4.Nu vet du hur man bestämmer genomsnittliga lönen!