ฉันจะได้รับ ตั้งครรภ์ที่มี endometriosis ?

ฉันจะได้รับ ตั้งครรภ์ที่มี endometriosis ?

ดูวิดีโอ ที่ฉันสามารถรับการตั้งครรภ์ด้วย Endometriosis? ผู้หญิงแต่ละคนไม่ช้าก็เร็วจะต้องการที่จะมีลูกแต่ไม่มีใครมีความปลอดภัยจากโรคซึ่งอาจเป็นการชั่วคราวหรือถาวรปิดโอกาสสำหรับผู้หญิงที่จะตั้งครรภ์Endometriosis - เป็นหนึ่งในปัญหาทางนรีเวชซึ่งเป็นแรงบันดาลใจกลัวการสูญเสียโอกา...